Kontakt

Föreningen Junos Kamp
Mogatan 92
734 36 Hallstahammar
Susanne: 073 542 99 94
Gunnar: 073 987 64 32
susanne@junoskamp.se
gunnar@junoskamp.se